Önemli yer altı rezervlerinin varlığına karşılık İran’ın dünya maden üretimindeki yeri yüzde 1.5’in altında. İşte bu nedenle, maden ve doğal taş kaynaklarının İran ekonomisine kazandırılabilmesi için yabancı teknoloji ve sermayeye gereksinim duyuluyor.

Ekonomisi içerisinde ciddi bir yer tutmamasına rağmen İran sadece petrol ve doğalgaz rezervleri bakımından değil, aynı zamanda birçok maden cevheri bakımından da zengin bir ülke. İran dünyanın en büyük çinko rezervlerine sahip. Ayrıca dünyanın ikinci en büyük bakır rezervleri ve dokuzuncu büyük demir rezervleri İran’da bulunuyor.  Kromit, uranyum, kurşun, manganez, kömür ve altın İran da mevcut diğer maden cevherleri olarak öne çıkıyor. Bununla birlikte, İran’da madencilik sektörünün yeterince geliştiği söylenemez. Maden yataklarının geliştirilmesi, hükümetin öncelikleri arasında yer almakta ve bu nedenle sektörde yatırımlar teşvik ediliyor. Ekipman, “know-how” ve yatırım imkânı sağlayan yabancı firmalar için önemli imkânların mevcudiyetinden söz edilebilir. Bu sektörden Madenler, Sanayi ve Ticaret Bakanlığı sorumludur ve alt kuruluşlara sahip olan holding yapısındaki İMİDRO başta olmak üzere, birçok devlet şirketi aracılığıyla faaliyet gösteriyor.