Çin, Türkiye’nin Uzakdoğu’daki en büyük ticaret ortağı ve en çok ithalat yapılan üçüncü ülkedir. Türkiye’deki mermer daha çok ham halde ihraç edilmektedir. Çin de yaklaşık % 60’lık payıyla en önemli pazardır. Doğal taş üretimi bakımından ilk sırada yer alan Çin ile üçüncü sırada yer alan Türkiye mermer ürünleri ihracatında, pazardaki en önemli iki oyuncudur. Çin, işlenmemiş mermer ithalatının yarısından çoğunu gerçekleştirir, Türkiye ise işlenmemiş mermer ihracatında liderdir.

Her yıl 2 milyar metrekare yeni bina ekleniyor
İnşaat sektöründe, 1996 yılından itibaren hızlı bir büyüme gerçekleşmiş bunun bir etkisi olarak da ülkedeki yapı malzemeleri sanayi de en büyük sanayilerden biri haline gelmiştir. Ev boyutlarının büyümesi, yapı malzemeleri talebindeki artışı hızlandırmaktadır. Çin 2011 – 2015 yılları arasında 36 milyon adet yeni konut inşa etmeyi hedeflemiştir. Ülke büyüklüğü itibariyle her yıl 2 milyar m2 yeni bina eklenmektedir. Çin’de mermer tüketimindeki yaklaşık % 95’lik pay inşaat sektörüne aittir. Konutlar, inşaat sektöründe mermer tüketiminin en fazla gerçekleştiği kısımdır. Çin’deki kentleşme de giderek artmaktadır. Ülkede nüfusu 1 milyonun üzerinde 100 şehir vardır ve bu şehirlerde 530 milyon kişi yaşamaktadır. Yapılan tahminlere göre 2030 yılında 1 milyar insanın şehirlerde oturması beklenmektedir.