ARABULUCULUK: Sorunların yeni çözüm adresi

6325 Sayılı Hukuk Uyuşmazlıklarında Arabuluculuk Kanunu 22.06.2012 tarihinde Resmi Gazetede yayımlanması ile yürürlüğe girmiştir. Söz konusu 6325 Sayılı yasadaki tanımına göre Arabulucu; Arabuluculuk faaliyetini yürüten ve Bakanlıkça düzenlenen arabulucular siciline kaydedilmiş bulunan gerçek kişiyi ifade eder. Arabuluculuk ise; Sistematik teknikler uygulayarak, görüşmek ve müzakerelerde bulunmak amacıyla tarafları bir araya getiren, onların birbirlerini anlamalarını ve bu suretle [...]

2019-02-25T04:05:30+03:00Categories: Makale ve İnceleme|

Madencilik sektörünün sorunları ve öneriler

Madencilik, yeraltındaki madenlerin araştırılması, çıkarılması ve işletilmesiyle ilgili teknik ve yöntemlerin bütünüdür. Arz kabuğunda bulunan cevher, endüstriyel hammadde, kömür ve petrol gibi ekonomik ekli doğal hammaddeyi sağlamaktır. Ekonomik önemi bulunan mineralleri rasyonel bir şekilde endüstriye sağlamak için geliştirilmiş uygulamalı bilim dalıdır. Maden yataklarının aranması, projelendirilmesi, işletilmesi ve çıkarılan madenin zenginleştirilmesi ile ilgili işlemleri içerir. Madencilik [...]

2019-02-25T04:05:40+03:00Categories: Makale ve İnceleme|

İndirimli orana tabi işlemlerde KDV iadesi

I. Giriş ; 3065 sayılı Katma Değer Vergisi Kanunun 29. maddesinde vergi indiriminin kuralları detaylı bir şekilde açıklanmıştır. Buna göre bir vergilendirme döneminde indirilecek katma değer vergisi toplamı, mükellefin vergiye tabi işlemlerinden yani hesaplanan katma değer vergisi toplamından fazla olduğu takdirde aradaki fark iade edilmez, sonraki döneme devrolur. Ancak Bakanlar Kurulu tarafından vergi nispeti indirilen teslim [...]

2019-02-25T04:05:49+03:00Categories: Makale ve İnceleme|

Dünya doğal taş rezervinin yüzde 40’ına sahibiz

Doğal taş bakımından, jeolojik yapısı itibarıyla zengin bir potansiyele sahip olan ülkemizde, bugünkü verilere göre 4 milyar m3 işletilebilir mermer, 2,8 milyar m3işletilebilir traverten, 1 milyar m3 granit rezervi bulunmaktadır. Bu değerlere göre Türkiye dünya doğal taş rezervinin yaklaşık %40'ına sahiptir. Türkiye'de yapılan araştırmalarda, 650'ye varan renk ve dokuda mermer çeşidinin bulunduğu belirlenmiştir. Başlıca doğal taş türlerimiz, [...]

2019-02-25T04:06:09+03:00Categories: Makale ve İnceleme|

Sektörün çatı organizasyonuz

Türkiye ekonomisine önemli oranda katma değer sunan mermer, maden ve doğal taş işletmeciliği ile ticaretine katkı sağlamayı amaçlayan Türk Mermer Maden Vakfı, sektörün çatı organizasyonu olarak 2010 kurularak faaliyetlerine başladı. Vakfımız Türk doğal taş ve madenlerinin ihracatını ve kullanımını artırmaya yönelik çalışmalar yapmaktadır.

Sektörün gelişimine yön veriyoruz

Mermer ve maden sektöründe faaliyet gösteren firmaların araştırma ve geliştirme faaliyetlerine destek olmayı ve geliştirilen projelerin Avrupa Birliği mevzuatı ve uluslararası düzenlemelerle uyumunu sağlamayı da hedefleyen vakfımız, sektör paydaşlarına yurt içi ve yurt dışı tehditler, fırsatlar, yeni teknolojiler konusunda eğitimler vererek, sektörün gelişimine yön veriyor.