Hedef: 1 milyon metrekare orman2017-11-12T17:26:36+00:00

Project Description

AĞAÇLANDIRMA PROJELERİ

Hedef: 1 milyon metrekare orman

Türk Mermer Vakfı ve İstanbul Maden İhracatçıları Birliği’nin girişimiyle artık madencilik faaliyeti sona ermiş ocak sahaları yeşeriyor. Hedef: 1 milyon metrekarelik alanı ağaçlandırmak.

Türk Mermer Vakfı ve İstanbul Maden İhracatçıları Birliği, işlevini tamamladıktan sonra boş kalmış maden ocaklarının yerine fidan dikilmesi için mermer sektörüne çağrı yapıyor. Ocak sahiplerinin başvurusu üzerine fidanları temin eden Türk Mermer Vakfı ve İstanbul Maden İhracatçıları Birliği’nin hedefi 1 milyon metrekare alanı ağaçlandırmak. Fidanlar dikildikten sonra 3 yıl boyunca denetimini yapmayı taahhüt eden Türk Mermer Vakfı’nın amacı doğadan geleni doğaya geri kazandırmak.

Sektörün çatı organizasyonuz

Türkiye ekonomisine önemli oranda katma değer sunan mermer, maden ve doğal taş işletmeciliği ile ticaretine katkı sağlamayı amaçlayan Türk Mermer Maden Vakfı, sektörün çatı organizasyonu olarak 2010 kurularak faaliyetlerine başladı. Vakfımız Türk doğal taş ve madenlerinin ihracatını ve kullanımını artırmaya yönelik çalışmalar yapmaktadır.

Sektörün gelişimine yön veriyoruz

Mermer ve maden sektöründe faaliyet gösteren firmaların araştırma ve geliştirme faaliyetlerine destek olmayı ve geliştirilen projelerin Avrupa Birliği mevzuatı ve uluslararası düzenlemelerle uyumunu sağlamayı da hedefleyen vakfımız, sektör paydaşlarına yurt içi ve yurt dışı tehditler, fırsatlar, yeni teknolojiler konusunda eğitimler vererek, sektörün gelişimine yön veriyor.