İşlenmemiş mermerin en büyük alıcısı Çin, en büyük satıcı Türkiye

Çin, Türkiye’nin Uzakdoğu’daki en büyük ticaret ortağı ve en çok ithalat yapılan üçüncü ülkedir. Türkiye’deki mermer daha çok ham halde ihraç edilmektedir. Çin de yaklaşık % 60’lık payıyla en önemli pazardır. Doğal taş üretimi bakımından ilk sırada yer alan Çin ile üçüncü sırada yer alan Türkiye mermer ürünleri ihracatında, pazardaki en önemli iki oyuncudur. Çin, işlenmemiş mermer ithalatının yarısından çoğunu gerçekleştirir, Türkiye ise işlenmemiş mermer ihracatında liderdir.

Her yıl 2 milyar metrekare yeni bina ekleniyor
İnşaat sektöründe, 1996 yılından itibaren hızlı bir büyüme gerçekleşmiş bunun bir etkisi olarak da ülkedeki yapı malzemeleri sanayi de en büyük sanayilerden biri haline gelmiştir. Ev boyutlarının büyümesi, yapı malzemeleri talebindeki artışı hızlandırmaktadır. Çin 2011 – 2015 yılları arasında 36 milyon adet yeni konut inşa etmeyi hedeflemiştir. Ülke büyüklüğü itibariyle her yıl 2 milyar m2 yeni bina eklenmektedir. Çin’de mermer tüketimindeki yaklaşık % 95’lik pay inşaat sektörüne aittir. Konutlar, inşaat sektöründe mermer tüketiminin en fazla gerçekleştiği kısımdır. Çin’deki kentleşme de giderek artmaktadır. Ülkede nüfusu 1 milyonun üzerinde 100 şehir vardır ve bu şehirlerde 530 milyon kişi yaşamaktadır. Yapılan tahminlere göre 2030 yılında 1 milyar insanın şehirlerde oturması beklenmektedir.

2018-12-15T12:39:03+00:00Kategori: Çin|

Sektörün çatı organizasyonuz

Türkiye ekonomisine önemli oranda katma değer sunan mermer, maden ve doğal taş işletmeciliği ile ticaretine katkı sağlamayı amaçlayan Türk Mermer Maden Vakfı, sektörün çatı organizasyonu olarak 2010 kurularak faaliyetlerine başladı. Vakfımız Türk doğal taş ve madenlerinin ihracatını ve kullanımını artırmaya yönelik çalışmalar yapmaktadır.

Sektörün gelişimine yön veriyoruz

Mermer ve maden sektöründe faaliyet gösteren firmaların araştırma ve geliştirme faaliyetlerine destek olmayı ve geliştirilen projelerin Avrupa Birliği mevzuatı ve uluslararası düzenlemelerle uyumunu sağlamayı da hedefleyen vakfımız, sektör paydaşlarına yurt içi ve yurt dışı tehditler, fırsatlar, yeni teknolojiler konusunda eğitimler vererek, sektörün gelişimine yön veriyor.